Loading...

מידע לעובדים מאי 2019

שלום חברים,

לפני תחילת העבודה בלוטרה:

חובה למלא טופס 101

יש לקרוא את תנאי ההעסקה ולאשר אותם במייל חוזר אל einavlutra@gmail.com

יש למלא את טבלת השכר המצורפת ולשלוח אותה  במייל עד ה30 לחודש

 

שימו לב!

עובד שלא ימלא טופס 101 או/ו יאשר תנאי העסקה לפני תחילת העבודה לא יוכל לעבוד.

בנוסף, עובד שלא ישלח את טבלת השכר עד ה30 לחודש משכורתו תתעכב לחודש הבא.

כמו כן מצ"ב תנאי העסקה אשרו שקראתם והנכם מסכימים במייל.

שם הקובץקישור להורדה
טבלת שכר לחץ להורדה
תנאי העסקה אירועים לחץ להורדה
תנאי העסקה עוזר ניסוי ושליח לחץ להורדה
תנאי העסקה סנפלינג לחץ להורדה
design by Adi Suez | dev by Nadav | Lutra© 2022
דילוג לתוכן